Upozornenie Táto stránka používa cookies pre zlepšenie používateľského zážitku. Ak budete pokračovať, budeme predpokladať že súhlasíte s prijímaním cookies z tejto stránky. OK
Výrobky

Kompletné výrobné linky

Pre našich kupujúcich ponúkame kompletné plniarenské linky od produkčného výkonu niekoľkých sto kusov za hodinu až po veľké, s produkčným výkonom 12 000 kusov za hodinu. Spoločnosť PACKER Kft. ponúka linky pre viacero druhov kvapalín a viacero druhov spotrebiteľských obalov. Kompletné plniarenské linky sú určené okrem použitia v potravinárskom priemysle aj pre použitie v chemickom, agrochemickom a kozmetickom priemysle.

  • Možné oblasti použitia:
    • V potravinárskom priemysle: pre nesýtené a sýtené osviežujúce nápoje, minerálne vody, ovocné šťavy, pivo, víno, liehoviny, sirupy, omáčky, stolové oleje, med, horčica, kečup, atd.
    • V chemickom priemysle: pre tekuté pracie a čistiace prostriedky, lúhy, kyseliny, chladiace kvapaliny, motorové oleje, farby a pod.
    • V kozmetickom priemysle: pre šampóny, tekuté mydlá, pleťové vody, krémy, atd.
    • V agrochémii: pre tekuté hnojivá, postrekové látky na ochranu rastlín, atd.
  • Spotrebiteľské obaly: sklenené fľaše, PET fľaše a konvice, kovové dózy, PET bandasky (PET-CAN).

Veľkú časť strojov vyrába a kompletizuje naša spoločnosť PACKER Kft., ale v prípade kompletných plniarenských liniek zabudovávame do nich aj stroje a zariadenia našich, v plniarenskej technike renomovaných kooperačných partnerov. Našou spoločnosťou a našimi kooperačnými partnermi vyrobené stroje, ako napr.: vyfukovacie stroje, oplachovacie, plniace a uzatváracie stroje, saturátory, mixéry, etiketovacie stroje (napr. celoobvodové fóliové, samolepiace, sleevové), dátumovacie stroje, zmršťovacie stroje, depaletizátory a paletizátory, ovíjacie stroje pružnou fóliou, prietokové a tunelové pastéry, doskové chladiče, vzduchové dopravníky fliaš, pásové dopravníky fliaš a balíkov, dopravníky paliet. Náhradné diely potrebné k strojom a zariadeniam vyrobeným našou spoločnosťou sú vyrábané buď priamo v našej prevádzkarni alebo v úzkej spolupráci s našimi zahraničnými dodávateľskými partnermi, avšak v každom prípade za odborného dozoru našej spoločnosti.

Prispôsobiac sa Vašim výrobkom a Vašim požiadavkám navrhneme Vašu plniarenskú prevádzkareň. Od úvodného návrhu až po vykonanie skúšobnej prevádzky Vám pomôžeme pri realizácii Vášho projektu.

Na každý náš výrobok poskytujeme záruku v trvaní 1 roka resp. po uplynutí záručnej doby poskytujeme na nami vyrobené stroje servisné služby vrátane dodania náhradných dielov v plnom rozsahu.