Upozornenie Táto stránka používa cookies pre zlepšenie používateľského zážitku. Ak budete pokračovať, budeme predpokladať že súhlasíte s prijímaním cookies z tejto stránky. OK
Výrobky

Oplachovacie-plniace-uzatváracie monobloky

Naše oplachovacie-plniace-uzatváracie monobloky ponúkame pre rôzne výrobky až do produkčného výkonu 12 000 ks/hod. Strojový rad umožňuje oplachovanie-plnenie-uzatváranie mnohých druhov spotrebiteľských obalov (PET fliaš, sklenených fliaš, kovových škatúľ). Výhodou monoblokového prevedenia je, že sa oplachovanie, plnenie a uzatváranie vykonáva v spoločnom pracovnom priestore, nie sú potrebné 3 samostatne stojace stroje.

Naše oplachovacie-plniace-uzatváracie monobloky sú vhodné pre plnenie takmer všetkých druhov nesýtených a sýtených kvapalín, či ide o riedke alebo husté kvapaliny. Uvedené monobloky ponúkame k rôznym druhom plnených kvapalín vo vyhotoveniach s rôznymi plniacimi a uzatváracími metódami.

Oplachovanie spotrebiteľských obalov je možné vykonávať čistým stlačeným vzduchom, pitnou vodou alebo dvojfázovo (najprv slabým dezinfekčným roztokom a následne pitnou vodou). Uzatváracia časť monobloku môže byť vybavená v závislosti od typov používaných uzáverov viacerými druhmi uzatváracích hláv. Prísun fliaš na vstup monobloku je realizovaný v prípade PET fliaš vzduchovým dopravníkom resp. v prípade sklenených fliaš a kovových škatúľ pásovým dopravníkom.

Monobloky je možné dodať aj vo vyhotovení plnič-uzatvárač alebo samostaný oplachovač, samostaný plnič, samostatný uzatvárač.

Vlastnosti:

 • Menovitý produkčný výkon: až 12 000 ks/hod. (v závislosti od rozmerov spotrebiteľského obalu alebo plnenej kvapaliny).
 • Druhy spotrebiteľských obalov: PET fľaša, sklenená fľaša, kovová škatuľa.
 • Plniace metódy: protitlaková, gravitačná, vákuová, piestová, preplňovacia.
 • Druhy uzáverov: rôzne umelohmotné skrutkovacie uzávery (normál, shorty, sport, atd.), kovové skrutkovacie uzávery, korunkové uzávery, korkové zátky, twist off uzávery, uzávery kovových škatúľ.

Možné využitie v potravinárskom priemysle pre balenie:

 • Sýtených kvapalín: minerálnej vody, osviežujúcich nápojov, šumivé vína, sektu, piva, atd.
 • Nesýtených kvapalín: vody, osviežujúcich nápojov, vína, liehovín, ovocných štiav, čaju, sirupov, omáčok, stolového oleja, atd.
 • Hustých látok: lekvárov, sirupov, ketchupu, horčice, atd.

Hlavné charakteristiky:

 • Časti monoblokov prichádzajúcich do styku s plnenou látkou sú zhotovené z nehrdzavejúcej ocele alebo potravinárskej umelej hmoty.
 • Konštrukcia monoblokov predurčuje ich spoľahlivú funkciu.
 • Nízke požiadavky na údržbu.
 • K daným typom uzáverov je možnosť doplnenia monoblokov o samostatne stojaci automatický vynášač uzáverov.
 • Centrálny mazací systém.
 • Riadenie z dotykového panelu.
 • Zabudovanie pneumatických a elektronických komponentov požadovanej značky zo strany zákazníka.

Opcie:

 • prispôsobenie pre možnosť čistenia a sanitáciu z centrálnej CIP stanice,
 • formátové diely k rôznym druhom fliaš a typom uzáverov,
 • automatický centrálny mazací systém,
 • doplnenie automatického vynášača uzáverov o umývačku uzáverov, UV lampu uzáverov,
 • analógová alebo digitálna regulácia hladiny resp. množstva sýtenia plnenej kvapaliny,
 • regulácia rýchlosti monobloku resp. ďalších strojov linky v závislosti od intenzity výroby,
 • dávkovacia jednotka dusíka,
 • plnenie za horúca (Hot Fill)
 • navarovanie hliníkovej uzáverovej fólie na ústie spotrebiteľského obalu.

Charakteristiky hlavných plniacich metód:

 • Protitlaková plniaca metóda
  Plniace stroje využívajúce protitlakovú plniacu metódu sú navrhnuté v prvom rade pre plnenie sýtených kvapalín, ako sú minerálne vody alebo osviežujúce nápoje. Plniaci proces sa spúšťa po vyrovnaní tlaku kysličníka uhličitého v spotrebiteľskom obale vzduchotesne pritlačeného ústím k plniacej hlave a tlaku kysličníka uhličitého v bubne plniča. Hladinu sýtenej kvapaliny naplnenej v spotrebiteľskom obale určuje dĺžka odvetrávacej trubky. Pretlakové plniace stroje vykonávajú v priebehu plnenie niekoľko dielčich operačných fáz, ako sú: natlakovanie spotrebiteľského obalu kysličníkom uhličitým, jeho predvákuovanie, preplach kysličníkom uhličitým, naplnenie spotrebiteľského obalu kvapalinou a jeho odtlakovanie. Predvákuovanie a preplach kysličníkom uhličitým sú dôležité u tých výrobkov, pri ktorých je dôležité zabezpečiť v priebehu plnenia nízku absorpciu kyslíka.
 • Gravitačná plniaca metóda
  Plniace stroje využívajúce gravitačnú plniacu metódu sa odporúčajú pre plnenie kvapalín nízkej viskozity, ako sú napr. voda, víno, liehoviny. Po vzduchotesnom pritlačení ústia spotrebiteľského obalu k plniacej hlave sa spustí plniaci proces, počas ktorého prúdi plnená kvapalina do spotrebiteľského obalu pôsobením gravitácie, pričom hladinu plnenej kvapaliny v spotrebiteľskom obale určuje dĺžka odvetrávacej trubky. Tieto plniace stroje je možné prispôsobiť aj pre plnenie ovocných štiav a čaju za horúca (Hot Fill).
 • Vákuová plniaca metóda
  Plniace stroje využívajúce vákuovú plniacu metódu sú vhodné pre plnenie hustejších látok, ako napr. stolový olej, sirupy, omáčky a pod. Plnenie látky sa do spotrebiteľského obalu spustí po vzduchotesnom pritlačení ústia spotrebiteľského obalu k plniacej hlave pôsobením vákua vytvoreného v spotrebiteľskom obale, čím aj hustejšie látky pretečú z bubna plniča do spotrebiteľského obalu. Látka prevyšujúca požadovanú plniacu hladinou je prostredníctvom odsávacej trubky zo spotrebiteľského obalu odsatá. Môžu sa používať len spotrebiteľské obaly, ktoré sú dostatočne pevné a mechanicky odolné voči pôsobeniu vákua.
 • Piestová plniaca metóda
  Plniace stroje využívajúce piestovú plniacu metódu (tzv. volumetrické plniče) sú vhodné v prvom rade pre plnenie vysoko viskóznych látok (omáčok, sirupov, kečupu, horčice, atd.) a hustých vláknitých látok (ako napr. lekváry). Piestové objemové plniče sú stroje navrhnuté pre plnenie vopred nastaveného objemu plnenej látky, čím je garantovaná vysoká presnosť množstva látky naplnenej do spotrebiteľského obalu. Pomocou týchto plniacich strojov je možné naplniť hustými a viskóznymi látkami aj tenkostenné umelohmotné spotrebiteľské obaly nevhodné pre vákuovanie.
 • Preplňovacia plniaca metóda
  Plniace stroje využívajúce preplňovaciu plniacu metódu sa odporúčajú pre plnenie nesýtených kvapalín nízkej a strednej viskozity, ako napr. voda, osviežujúce nápoje, stolový olej, redšie omáčky a pod. Po vzduchotesnom pritlačení ústia spotrebiteľského obalu k plniacej hlave sa spustí plniaci proces, počas ktorého prúdi plnená kvapalina do spotrebiteľského obalu pôsobením gravitácie, pričom hladinu plnenej kvapaliny v spotrebiteľskom obale určí dĺžka odvetrávacej trubky. Kvapalina prevyšujúca požadovanú plniacu hladinou je prostredníctvom odsávacej trubky zo spotrebiteľského obalu odsatá. Tieto plniace stroje je možné prispôsobiť aj pre plnenie ovocných štiav a čaju za horúca (Hot Fill).