Upozornenie Táto stránka používa cookies pre zlepšenie používateľského zážitku. Ak budete pokračovať, budeme predpokladať že súhlasíte s prijímaním cookies z tejto stránky. OK
Výrobky

Etiketovacie stroje

Pre aplikáciu etikiet na spotrebiteľské obaly ponúkame etiketovacie stroje fóliových celoobvodových etikiet z kotúča s použitím tzv. horúceho lepidla (hot melt), etiketovacie stroje papierových rezaných celoobvodových etikiet s použitím tzv. horúceho lepidla, etiketovacie stroje vysekávaných papierových etikiet (brušných, zadných, krčkových) s použitím tzv. studeného (kazeínového lepidla), etiketovacie stroje samolepiacich etikiet z kotúča a etiketovacie stroje tzv. návlekových (sleevových) etikiet z kotúča.

  • Etiketovacie stroje celoobvodových etikiet: Stroje sú vhodné k lepeniu celoobvodových etikiet na spotrebiteľské obaly valcového tvaru horúcim lepidlom. Ich produkčný výkon je v rozmedzí 3 000 až 12 000 spotrebiteľských obalov za hodinu.
  • Etiketovacie stroje s použitím studeného lepidla: Stroje slúžiace na klasické úkony t.j. aplikáciu brušnej, zadnej a krčkovej etikety resp. ochrannej známky (tzv. kolku) na spotrebiteľské obaly. Stroje pracujúce prostredníctvom tzv. paletiek dokážu aplikovať papierové etikety rôznych tvarov na spotrebiteľské obaly rôznych tvarov, počnúc od valcových, cez oválne až po hranaté. Množstvo etikiet aplikovaných na spotrebiteľský obal sa môže rôzne variovať, ako napr. brušná-zadná, brušná-krčková alebo brušná-zadná-krčková.
  • Samolepiace etiketovacie stroje: V prípade týchto etiketovacích strojov pre nalepenie etikiet na spotrebiteľský obal nie sú potrebné tzv. lepidlové stanice. Môžu sa nimi etiketovať sklené fľaše, PET fľaše, PVC fľaše, ale aj hranaté obaly a tzv. bandasky. Na ten istý stroj sa môže namontovať viacero tzv. agregátov, čím sa dá na spotrebiteľský obal aplikovať viacero etikiet. Ich produkčný výkon je v rozmedzí 1 000 až 12 000 spotrebiteľských obalov za hodinu.
  • Etiketovacie stroje sleevových etikiet: Stroje slúžiace pre aplikáciu návlekových (rukávových) etikiet z kotúča na spotrebiteľské obaly, ktorých produkčný výkon sa pohybuje v rozmedzí 2 000 až 12 000 spotrebiteľských obalov za hodinu. Ten istý stroj sa dá vybaviť dvomi tzv. sleevovacími jednotkami, pričom v poradí prvá jednotka aplikuje etiketu na telo spotrebiteľského obalu a v poradí druhá jednotka na uzáver spotrebiteľského obalu.