Upozornenie Táto stránka používa cookies pre zlepšenie používateľského zážitku. Ak budete pokračovať, budeme predpokladať že súhlasíte s prijímaním cookies z tejto stránky. OK
O spoločnosti

O spoločnosti

Krátka história nášho podniku

Naša firma vznikla v roku 1986 ako GMK (Hospodárske pracovné spoločenstvo) a v tejto podnikateľskej forme pôsobila 5 rokov. V roku 1991 si rozvoj a rozširovanie profilu činnosti vyžiadali prijatie novej organizačnej formy a preto sa firma pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným (Kft.). V roku 1997 spoločnosť ÉLPAK prekonala aj túto organizačnú formu a od decembra roku 1997 je činná ako akciová spoločnosť (Rt.). V záujme oddelenia dvoch hlavných profilov činnosti vytvorila akciová spoločnosť v januári roku 2000 dve dcérske spoločnosti s ručením obmedzeným. PACKER Kft. prevzal profil plniarenskej techniky a pod pôsobnosť MEDAQUA Kft. sa dostala distribúcia liečivých a minerálnych vôd.

Výroba a repasácie plniarenských strojov a liniek

V začiatkoch sme sa zaoberali ročnými opravami a údržbou zariadení rôznych plniarenských závodov ale v priebehu rokov sa táto činnosť rozvíjala ďalej. Popri opravách a vykonávaní ročnej údržby sa postupne dostávalo do popredia vykonávanie repasácií použitých plniarenských strojov a liniek vo vlastnej prevádzkarni. Na každý nami zrepasovaný stroj preberáme záruku resp.odpredávame ďalej so zárukou. Počnúc rokom 1991 sme pre odvetvie potravinárskeho priemyslu vyvinuli nízkovýkonnú (1000 – 3000 fl/h) umývačku fliaš, plniaco-uzatvárací stroj, oplachovaco-plniaco-uzatvárací stroj, plniaco-uzatváraco-etiketovací stroj, saturátor, etiketovací a kolkovací stroj. Dnes je významná aj súvisiaca výroba náhradných dielov. Od konca 90-tich rokov vyrábame aj vlastnými silami vyprojektovaný paletizátor - depaletizátor. Obstaranie použitých strojov a zariadení sa realizuje z časti v Maďarsku ale hlavne v západnej Európe (Nemecko, Holandsko, Francúzsko, Belgicko a pod.). Nami repasované zariadenia predávame hlavne vo východnej Európe a v Maďarsku. Najväčšími odbytišťami sú Slovensko, Česká republika, Rumunsko a štáty bývalej Juhoslávie resp. dôležitými partnermi sú aj severoafrické štáty. Od konca roku 1999 medzi významných partnerov patrí aj Alžírsko ale už sme dodávali stroje aj do Číny. Čo sa týka typov použitých strojov, sú to vo všeobecnosti bývalé západonemecké výrobky, ktoré sa dajú po ich repasácii používať ešte dlhé desaťročia. Bez ohľadu na úplnosť zoznamu sa zaoberáme výrobkami nasledovných výrobcov: KRONES, NOLL, KHS, SEN, H&K, SEITZ, O+H, KETTNER, WINTERWERB, PERRIER, LANGGUTH, SIMONAZZI, BERTOLASO, ROBINO & GALANDRINO,…atď.